WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 1 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 2 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 3 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 4 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 5 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
Foto 6 van 6
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING
WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING

WELGELEGEN PERCEEL BOUWGROND VOOR OPEN BEBOUWING

Zonnig georiënteerd perceel bouwgrond, met een oppervlakte van 1.000 m², een breedte van 20 m. en een diepte van 50 m. Palende noord aan het Provinciaal Domein Walraversijde, oost aan de villa nr. 604, zuid de Nieuwpoortsesteenweg, en west aan de villa nr. 606. Deze grond is bestemd voor het bouwen van een alleenstaande woning, en maakt deel uit van een verkaveling (vergund op 29/01/1974).

De bouwvoorschriften (volgens de eigendomstitel) zijn o.m.:
a) de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30/100-sten van de kaveloppervlakte ;
b) de totale hoogte is bepaald op een gelijkvloerse verdieping en een dak-verdieping ;
c) de voorbouwlijn is bepaald op 25 m. uit de as van de weg ;

Thans is BPA 52 (bijzonder plan van aanleg) van toepassing, waarvan de aanwijzingen en stedenbouwkundige voorschriften primeren op deze van het verkavelingsvergunning. Deze voorschriften bepalen o.m. dat : * 1) Residentieel, handelsondernemingen en andere gebouwen niet schadend aan het stille en gezonde karakter van de omgeving zijn toegelaten ; * 2) de bouwwerken gans vrij opgericht zullen worden op minstens 4 meter van de perceelgrenzen ; * 3 ) bouwhoogte: maximaal 6 meter tot bovenkant der kroonlijst * dakhelling : begrepen tussen 30 en 45 °; * 4) afsluitingen: tussen de percelen, op de perceelsgrenzen vanaf de voorgevel is uitsluitend toegelaten het aanbrengen van hagen van 5 m. hoogte, eventueel versterkt door het aanbrengen tot dezelfde hoogte van lichte stijltjes met draadversperring met onderaan een muurtje in metselwerk of één betonplaat van maximaal 50 cm.; * 5) Strook voor tuinen: het bouwen van één enkele garage of bergplaats van maximaal 35 m² is toegelaten. De garage of bergplaats zal gans vrij opgericht worden op minstens 4 m. van de perceelgrenzen, met bouwhoogte van maximum 2,50 m. tot bovenkant van het dakvlak (verplichtend plat dak) ; * 6) Strook voor voortuinen: garage-inritten, gras, bloemen en groene heesterbeplantingen zijn toegelaten. Langs de rooilijn alsook op de perceelgrenzen tussen de rooilijn en voorgevel, is een afsluitingsmuurtje te voorzien van maximaal 50 cm hoog met daarachter een groene haag van maximaal 75 cm. hoog. Op de rooilijn, langs ene zijde van de ingang moet een muurtje worden opgericht, 90 cm. hoog en 50 cm. breed, met ingewerkte brievenbus.

Gelegen net buiten de bebouwde kom van Raversijde, en is achteraan palend aan het park van het Domein van Prins Karel. Op wandelafstand van de duinen en het strand, en van het Shoppingscentrum van Middelkerke.

Notariskosten: € 28.630,00

Informatieplicht

Voorkooprecht:Neen
Verkavelingsvergunning van toepassing:Ja
Dagvaarding en herstelvordering:Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd