GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)
Foto 1 van 3
GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)
Foto 2 van 3
GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)
Foto 3 van 3
GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)
GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)
GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)

GESLOTEN GARAGEBOX (VEILIG GELEGEN)

Ruime garage (5,90 x 2,74) met metalen kantelpoort gelegen op de eerste verdieping van een garagecomplex met twee verdiepingen, gelegen aan de achterzijde van de Residentie Marc, en toegankelijk via een doorgang onder de voormelde residentie. Gemeenschappelijke in inrijpoort, die enkel geopend kan worden met een codeklavier. Voorzien van elektriciteit. De garage is momenteel verhuurd à € 900,00 per jaar (€ 75,00/m.). Het dak werd vorig jaar gans gerenoveerd. Terzelfdertijd werd een nieuwe veiligheidsignalisatie/noodverlichting geïnstalleerd. De algemene onkosten bedragen € 84,14/jaar.

STAD OOSTENDE (DERDE KADASTRALE AFDELING) In een garagecomplex met aanhorigheden en medegaande grond, gelegen aan de TARWESTRAAT NR. + 48 (achteraan het appartementsgebouw, Residentie ‘Marc’, Tarwestraat nrs. 46, 48, en 50), opgericht op een perceel grond kadastraal bekend volgens titel en een recent uittreksel in de Sectie C, nummer 352 H 30, met een inhoudsgrootte van negen are achtendertig centiare (938 m²), en hebbende een kadastraal inkomen van € 89,00.

- De garage nummer “4” gelegen op de eerste verdieping, en begrijpende :
a) in private eigendom en uitsluitende eigendom:
de eigenlijke garageruimte (5,90 x 2,74) met toegangsrolluik ;
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
één/vijfenzeventigste (1/75ste) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

Kadastraal Inkomen : negenentachtig euro (€ 89).
Kadastrale aanduiding: #G.GV/4.

Zoals deze privatieven deel uitmaken van het gebouw, en beschreven staan in de basisakte met reglement van mede-eigendom, volgens hetwelk het complex juridisch werd geschapen, verleden voor Notaris Luc Dehouck, te Oostende, op 5 juni 1975, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 11 jun daarna, boek 2538 nummer 2.

Notariskosten: 4.025 €